Kurs kwalifikacyjny - Opiekunka środowiskowa


Kurs kwalifikacyjny skierowany do osób z wykształceniem średnim.

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Program zajęć obejmuje:

 •   bezpieczeństwo i higiena pracy,
 •   podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 •   język obcy zawodowy,
 •   kompetencje personalne i społeczne,
 •   organizacja pracy małych zespołów,
 •   człowiek w środowisku społecznym,
 •   organizowanie prac opiekuńczych,
 •   wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 •   aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej,
 •   praktyka zawodowa.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • domach opieki społecznej,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.

 Opiekunka środowiskowa posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i pomocy w rozwiązywaniu problemów podopiecznego,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • organizacji czasu wolnego podopiecznego,
 • pomocy podopiecznemu w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia ćwiczeń rekreacyjnych dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego

Pliki do pobrania: