Kujawsko-Pomorskie Lider Edukacji

 
           Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” i przyjął uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/921/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu.

          Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

          Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

         Jednocześnie informujemy, że  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XIX/350/16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

 Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

Uchwała NR 25/921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”

Załącznik do uchwały Nr 25/921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.06.2016 r.

Dyrektor inowrocławskiego „Medyka” w gronie najlepszych

   Pani Urszula Majewska dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu otrzymała odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – „Złoty Medal za Długoletnią Służbę” oraz za wzorową oraz wyjątkowo sumienną pracę. Uroczysta gala wręczenia odznaczeń odbyła się 12 października 2017 roku w Bydgoszczy. Medale  wręczyli:  Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  Paulina Wenderlich i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  Marek Gralik. Pan Kurator złożył odznaczonym i nagrodzonym gościom podziękowania i wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz polskiej oświaty.

  Nie jest to koniec dobrych wiadomości. Pani Urszula Majewska znalazła się w gronie laureatów konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2017. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 października 2017 roku w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Nagrody wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Elżbieta Piniewska.

   Celem Konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców  zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego.

  Pani Dyrektor jeszcze raz gratulujemy, życzymy zdrowia, energii i wytrwałości,  aby w pełni realizowała Pani swoje plany życiowe i zawodowe.

 

LIDER EDUKACJI