Higienistka stomatologiczna - HS


 

 

  Zawód higienistki stomatologicznej jest to przyszłościowy, ciągle rozwijający się kierunek. Zajmuje się ona edukowaniem pacjentów i profilaktyką stomatologiczną. Samodzielnie wykonuje zabiegi stomatologiczne, takie jak: usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, lakierowanie, lakowanie, wybielanie. Może również asystować lekarzowi dentyście podczas zabiegów stomatologicznych.

 

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (4 semestry), kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Praktyki zawodowe odbywają się w :

 • gabinetach dentystycznych;
 • gabinetach specjalistycznych np. chirurgicznych, protetycznych;
 • szkole, przedszkolu;
 • szpitalu.

 Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • język migowy;
 • pierwszą pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
 • anatomię i fizjologię;
 • patologię;
 • język obcy zawodowy;
 • podstawy stomatologii i edukacji;
 • technologie informatyczne;
 • pracownię profilaktyki stomatologicznej;
 • techniki pracy stomatologicznej;
 • praktyki zawodowe.

Higienistka stomatologiczna posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,  w poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach oraz prowadzić  własną działalność gospodarczą.

Pliki do pobrania: