biblioteka


O bibliotece

Biblioteka szkoły jest obrazem historii szkoły. Szkoły, która posiada ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Składa się na nią działalność takich instytucji: Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa, Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa, Liceum Medycznego, czy później Zespołu Szkól Medycznych. W księgozbiorze znajdujemy również pozycję przejęte z takich placówek jak: Państwowe Liceum Pedagogiczne, Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, Państwowego Seminarium Nauczycieli Żeńskich im. Królowej Jadwigi, Liceum Państwowego Pedagogicznego im. Królowej Jadwigi.

Tak specyficzna grupa właścicieli musiała wpłynąć na charakter zgromadzonych zbiorów. Nie dziwi wiec różnorodność dziedzin z jakimi spotykamy się przeglądając zespół. Znajdziemy tu pozycję z zakresu literatury, historii, chemii, psychologii, filozofii, etyki i wielu innych. Dość pokaźną grupę stanowią lektury szkolne. Naturalnie, zgodnie z profilem szkoły, największą część księgozbioru obejmują pozycje z zakresu medycyny. Biblioteka stara się także, w miarę możliwości finansowych, zakupywać aktualne pozycje z zakresu socjologii czy pedagogiki.

Zarówno znaczny okres działalności biblioteki, jak i przychylność organów prowadzących spowodowała, że dysponujemy dość sporym księgozbiorem. Obecnie jest to ok. 17 tys. woluminów.

Biblioteka poszczycić się może, także kilkunastoma zabytkowymi egzemplarzami wydanymi w 1949, 1923, czy też 1908 roku. Najstarsza pozycja pochodzi z 1883 roku.

Księgozbiór biblioteczny udostępniany jest również czytelnikom spoza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Osoba zainteresowana korzystaniem ze zbiorów biblioteki szkolnej musi wpłacić bezzwrotną sumę w wysokości 3 złotych na rzecz biblioteki. Ponadto czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do jego przestrzegania.

Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach: magazynie oraz wypożyczalni wraz z czytelnią. Czytelnia posiada 15 miejsc czytelniczych oraz cztery nowoczesne stanowiska komputerowe.

Biblioteka szkolna pełni rolę ogólno przedmiotowej pracowni, w której słuchacze zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Czytelnicy naszej biblioteki mają możliwość, wysyłając wiadomość email na adres biblioteki: biblioteka@medykino.com.pl

 • zarezerwowania książki,
 • przesłania bibliografii do sprawdzenia,
 • złożenia zapytania informacyjnego.

Przeprowadzenie komputeryzacji biblioteki oraz budowanie baz danych pomocnych czytelnikowi w dzisiejszych czasach stało się koniecznością. Aby sprostać oczekiwaniom czytelników, od stycznia 2009 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki i już od września 2009 roku wypożyczanie obywa się w programie bibliotecznym Mol Optivum. W przyszłości oprócz tradycyjnych katalogów bibliotecznych: alfabetycznego i rzeczowego, użytkownicy biblioteki będą mogli korzystać także z bardzo praktycznego katalogu haseł przedmiotowych.


Zbiory

Posiadamy pozycje z zakresu:

 • medycyny
 • psychologii
 • socjologii
 • pedagogiki
 • etyki
 • filozofii
 • historii
 • literatury
 • geografii
 • chemii
 • fizyki

a także

 • beletrystykę - czyli coś do poczytania

Dysponujemy zbiorem czasopism o tematyce:

 • Na Ratunek
 • Biblioteka w Szkole
 • Beatuty Forum
 • Zdrowia

Co każdy czytelnik wiedzieć powinien i nie tylko...

w bibliotece możesz:

 • czytać prasę,
 • wyszukać potrzebne informacje,
 • wypożyczyć potrzebne pozycje,
 • wypożyczyć książki zgodne z twoimi zainteresowaniami,
 • liczyć na pomoc w wyszukiwaniu informacji,
 • zapoznać się z informatorem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe twojego wydziału,
 • poznać ciekawe książki.

w bibliotece trzeba:

 • zachować kulturę osobistą,
 • nie przeszkadzać innym użytkownikom zachowując ciszę,
 • dbać o czystość,
 • pomyśleć o innych użytkownikach korzystając ze sprzętu,
 • pamiętać o zasadach dobrego wychowania,
 • mieć w sobie wyobraźnię,
 • pamiętać o empatii i zrozumieniu.