tekst ślubowania


Ślubowanie to jeden z najważniejszych i najistotniejszych dni w życiu słuchacza „Medyka”.

Uroczystość ta w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu obchodzona jest niezwykle podniośle. Odbywa się w auli gmachu szkoły, w obecności Dyrektora Szkoły, Kierownika Szkolenia Praktycznego, wszystkich członków Grona Pedagogicznego oraz słuchaczy.

Ślubowanie jest uroczystą deklaracją do przestrzegania zasad.


Ślubowanie słuchaczy:

Ja słuchacz Szkoły Policealnej Medyczno Społecznej w Inowrocławiu uroczyście przyrzekam:

  • zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne w obranym zawodzie
  • przyrzekam
  • świadomie przestrzegać postanowień regulaminu szkoły
  • przyrzekam
  • być aktywnym słuchaczem społeczności szkolnej
  • przyrzekam
  • swoją nauką pracą i zachowaniem nieść dobre imię szkoły
  • przyrzekam


Ślubowanie absolwentów:

My, absolwenci Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu przyrzekamy zdobytą wiedzę pogłębiać i wykorzystać w swoim dorosłym życiu, by zasłużyć na miano dobrego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej - przyrzekamy!

Przyrzekamy wyrażać szacunek wobec takich wartości humanistycznych jak godność, honor i tolerancja - przyrzekamy!

Przyrzekamy pracować uczciwie i sumiennie w pełni wykorzystując swoje zdolności i umiejętności w poszanowaniu chlubnej tradycji naszej szkoły - przyrzekamy!