opiekun medyczny - OM


Uruchomienie kierunku kształcenia: OPIEKUN MEDYCZNY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Postanowiono, że opiekunowie medyczni wyręczą pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami. Do ich zadań należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

 Organizacja nauki:

 Nauka trwa 1 rok (dwa semestry), prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:

 • domu pomocy społecznej;
 • szpitalu;
 • sanatorium

 Program zajęć obejmuje:

 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • język migowy;
 • technologie informatyczne;
 • anatomię, fizjologię i patologię;
 • teorię opieki nad osoba chorą i niesamodzielną;
 • pracownię zabiegów higienicznych;
 • ćwiczenia z zakresu propedeutyki zdrowia;
 • wychowanie fizyczne;
 • podstawy działalności gospodarczej+ organizacja ochrony zdrowia;
 • podstawy przedsiębiorczości;
 • zajęcia praktyczne, praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

 Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • domach pomocy społecznej;
 • szpitalach;
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • hospicjach i zakładach opieki terminalnej.

 Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenie i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki poziom oferuje Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.


Pliki do pobrania:


Opiekun medyczny w obiektywie
zdjęcia wykonał Mikołaj Kuras