dla absolwentów


Krótka ankieta dla abolwentów szkoły

Chcielibyśmy zachęcić Was, drodzy Absolwenci, do wypełnienia ankiety badającej Wasze losy. Chętnie dowiemy się jak potoczyło się Wasze życie po ukończeniu naszej Szkoły i czym obecnie się zajmujecie.

 1. Jestem absolwentem/ką i ukończyłem/am wydział:
 2. Po ukończeniu szkoły:
 3. Podjąłem/am naukę na studiach dziennych

  Podjąłem/am naukę na studiach zaocznych

  Pracuję w zawodzie wyuczonym

  Pracuję w innym zawodzie

  Własna działalność gospodarcza

  Uczę się (dziennie, zaocznie) i pracuję

  Nie uczę się i nie pracuję

  Wyjechałem/am za granicę

  Inne:

 4. Czy chce Pan/Pani otrzymywać informacje o nowych kierunkach, innych wydarzeniach w Szkole?
 5. Tak

  Nie

 6. Prosimy o podanie adresu e-mail