historia szkoły

Rys historyczny kształcenia medycznego w Inowrocławiu:

Początki szkolnictwa medycznego w Inowrocławiu sięgają lat międzywojennych i związane były z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizowane były takie formy kształcenia jak: kursy dla sióstr pogotowia ratunkowego, Ośrodek Szkolenia Młodszych Pielęgniarek Polskiego Czerwonego Krzyża, Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Państwowe kształcenie pielęgniarek w Inowrocławiu rozpoczęło się w 1953r. i trwało 7 lat. Przez kolejnych 8 lat (od 1958r.) kształceniem pielęgniarek w Inowrocławiu zajmuje się Polski Czerwony Krzyż. Od 1966r. kuratelę nad szkolnictwem medycznym w Inowrocławiu przejmuje państwo. Pod względem administracyjnym szkoła podlegała Wydziałowi Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, obecnie podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Na przestrzeni lat zmieniała się nazwy szkoły i zakres kształcenia medycznego; zmieniały się siedziby szkoły. Od 1953r. do chwili obecnej - kształcenie medyczne na terenie Inowrocławia kontynuowano w następujących szkołach:

LATA 1953 - 1959

PAŃSTWOWA 3-LETNIA SZKOŁA PIELĘGNIARSKA

Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa istniała od 1 października 1953 roku i funkcjonowała do 17 czerwca 1959 roku. Szkoła działała w budynku przy Placu Pierwszego Maja 6/7.

LATA 1958 - 1966

ZASADNICZA SZKOŁA MEDYCZNA ASYSTENTEK PIELĘGNIARSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W 1959 roku Inowrocławski Ośrodek PCK mieszczący się przy ul. M. Fornalskiej 1 (aktualnie ul. A. Laubitza) został przekształcony w Ośrodek Szkolenia Asystentek Pielęgniarskich Polskiego Czerwonego Krzyża. Szkoła ta działała pod nazwą Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu. W 1966 roku Ośrodek Szkolenia Asystentek Pielęgniarskich PCK w Inowrocławiu został rozwiązany, a w jego miejsce już w tym samym roku powołano dwuletnią Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniarstwa w Inowrocławiu.

LATA 1966 - 1972

PAŃSTWOWA SZKOŁA MEDYCZNA PIELĘGNIARSTWA

2-letnia Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa w 1968 roku zmieniła adres, funkcjonowała na ul. M. Fornalskiej 4 (aktualnie ul. A. Laubitza). W 1971 roku szkoła zmienia lokalizację i przeprowadziła się do budynku przy ul. Narutowicza 53, w którym od 1970r. miało swą siedzibę Liceum Medyczne.

LATA 1970 - 1997

LICEUM MEDYCZNE

2-letnia Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa w 1968 roku zmieniła adres, funkcjonowała na ul. M. Fornalskiej 4 (aktualnie ul. A. Laubitza). W 1971 roku szkoła zmienia lokalizację i przeprowadziła się do budynku przy ul. Narutowicza 53, w którym od 1970r. miało swą siedzibę Liceum Medyczne.

LATA 1972 - 2006

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH

Po dwuletniej samodzielnej działalności Liceum Medycznego i po przeniesieniu w 1971 roku do tegoż budynku przy ul. Narutowicza 53 Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa - zmieniono nazwy tych szkół: Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa otrzymała nazwę Medyczne Studium Zawodowe - Wydział Pielęgniarstwa, a nazwę Liceum Medyczne zmieniono na Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Po połączeniu tych szkół w jedną placówkę szkoleniową utworzono Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu. Na przestrzeni wszystkich lat funkcjonowania Zespołu Szkół Medycznych zmieniała się struktura organizacyjna tej placówki szkoleniowej:

 • 1972-2005 Medyczne Studium Zawodowe - Wydział PIELĘGNIARSTWA
 • 1985-1992 Medyczne Studium Zawodowe - Wydział FIZJOTERAPII
 • 1987-1990 Zasadnicza Szkoła Medyczna HIGIENISTEK SZPITALNYCH
 • 1996-2000 Liceum Medyczne - Wydział OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • 1998r. Medyczne Studium Zawodowe - Wydział OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • 1994-2002 Medyczne Studium Zawodowe - Wydział INSTRUKTOR HIGIENY
 • 1995r. Medyczne Studium Zawodowe - Wydział RATOWNIK MEDYCZNY
 • 2002r. Medyczne Studium Zawodowe - Wydział TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • 2004r. Medyczne Studium Zawodowe - Wydział OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • 2005r. Medyczne Studium Zawodowe - Wydział ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ROK 2006

SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNO-SPOŁECZNA

W roku 2006 decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - szkoła (Zespół Szkół Medycznych) zmieniła nazwę na: Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu. W szkole funkcjonują następujące wydziały:

 • RATOWNIK MEDYCZNY (nauka trwa 2 lata)
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (nauka trwa 2 lata)
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA (nauka trwa 2 lata)
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (nauka trwa 2 lata)
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (nauka trwa 1 rok)

1 września 2006r.

Otwarcie nowego wydziału

 • TECHNIK MASAŻYSTA (nauka trwa 2 lata)

1 września 2007r.

Otwarcie nowego wydziału

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY (nauka trwa 2 lata)

1 września 2009r.

Otwarcie nowego wydziału:

 • OPIEKUN MEDYCZNY (nauka trwa 1 rok)

ROK 2013

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W INOWROCŁAWIU

Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku, wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna zmieniła swoją nazwę na: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Inowrocławiu.
W szkole funkcjonują następujące wydziały:

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY - (nauka trwa 2 lata)
 • TECHNIK MASAŻYSTA - (nauka trwa 2 lata)
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA - (nauka trwa 2 lata)
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - (nauka trwa 2 lata)
 • OPIEKUN MEDYCZNY - (nauka trwa 1 rok)

Otwarcie nowego wydziału:

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (nauka trwa 2 lata)

1 września 2014r.

Otwarcie nowego wydziału:

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (nauka trwa 1 rok)

1 września 2016r.

Otwarcie nowego wydziału:

 • TECHNIK ELEKRTORADIOLOG (nauka trwa 2,5 roku)