projekty edukacyjneW gmachu przy ul. Narutowicza 53 będącego siedzibą Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w 2011 roku została przeprowadzona termomodernizacja. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych.

Tak duże przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu w roku 2007 uczestniczyła w projekcie „Wyposażenie CKU, CKP i Szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymała sprzęt technodydaktyczny dla zawodu ratownik medyczny.


Szkoła otrzymała manekin treningowo-egzaminacyjny MegaCode Kelly Basic Vital Sim Trauma 203-05050K wraz z interfejsem Vital Sim oraz notebookiem Asus F5R-AP039