dla emerytów i rencistów
Informacja dla emerytów/rencistów

  1. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Wielkanocnych upływa na 4 tygodnie przed świętami.
  2. Termin składania wniosków na wczasy pod gruszą upływa z dniem 31 maja.
  3. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia upływać będzie również na 4 tygodnie przed świętami.
  4. Wnioski na bezzwrotną zapomogę rozpatrywane będą w czerwcu i grudniu każdego roku, chyba, że zaistnieje szczególny wypadek losowy – wówczas niezwłocznie.


Druki do pobrania


Druki można również pobrać w sekretariacie szkoły.


Decyzje z ZUS z nowym naliczeniem świadczenia emerytalnego/rentowego prosimy o przedkładanie do sekretariatu szkoły.


ogłoszenie